அறிவு மேதை அலி (ரழி) தீர்த்த புதிர்

அறிவு மேதை அலி (ரழி) தீர்த்த புதிர்

இது ஏறத்தாள 1400 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த புதிர். கணணியோ கல்கியுலேட்டரோ சமன்பாடுகளோ அற்ற காலம். அறிவு மேதை அலி (ரழி)யின் அறிவுத் திறமை மீது பொறாமைக் கொண்ட முஷ்ரிக் ஒருவன் அவரை சபையோர் முன் அவமானப் படுத்தும் நோக்கில் திடீரென ஒரு கடினமான புதிரை தொடுத்தான். அவன் அவரைப் பார்த்து

” ஒன்று முதல் பத்து வரை உள்ள எண்களில் எந்த எண்ணாலும் பிரிக்கும் போது மீதி வராத எண் எது?”

தற்காலத்தில் இலகுவாக 1*2*3*4*5*6*7*8*9=362880 எனலாம், ஆனால் அறிவு மேதை அலி (ரழி) அவர்களோ சட்டென இலகுவாக வேறொரு விடை அழித்தார்கள்

விடை  அறிவு மேதை அலி (ரழி) தீர்த்த புதிர்

அவர் அவனைப் பார்த்து ஒரு வருடத்தில் உள்ள நாட்களை கிழமையில் உள்ள நாட்களால் பெருக்க உமக்கு விடை கிடைக்கும் என்றார்.  இவ் விடையைக் கேட்ட  முஷ்ரிக் திகைத்து விடையை கணக்கிட்டு சரி பார்த்தான். அதாவது இஸ்லாமிய சந்திர வருட கணக்குப் படி வருடத்திற்கு 360 நாட்கள், கிழமையில் ஏழு நாட்கள். எனவே

360*7=2520 விடை ஆகும்.

2520 ÷ 1 = 2520

2520 ÷ 2 = 1260

2520 ÷ 3 = 840

2520 ÷ 4 = 630

2520 ÷ 5 = 504

2520 ÷ 6 = 420

2520 ÷ 7 = 360

2520 ÷ 8 = 315

2520 ÷ 9 = 280

2520 ÷ 10= 252!!!!!!!!!!!

 

One Reply on “அறிவு மேதை அலி (ரழி) தீர்த்த புதிர்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *